Tafels leren met de kleuren van het stoplicht? Jazeker! Dat kan!

Met de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes!

De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is een methode waarbij aan de hand van de kleuren van het stoplicht, de tafels van vermenigvuldiging geleerd kunnen worden.

Groen, oranje, rood in zicht!

De tafels leer je beter met een stoplicht!

Zo werkt de tafelmethode met stoplichtkaartjes

Met de kleuren van het stoplicht worden de tafels van vermenigvuldiging geleerd in bovenstaande kleurvolgorde. Als je de balletjes telt, kom je op 10. Elk balletje staat voor een tafelsom.

Er zijn in totaal 100 tafelsommen, tien tafels met elk tien tafelsommen. Als kinderen alleen al de groene (1x,10x, 5x) beheersen weten ze er al 30. Dit is een eyeopener en motivator voor veel leerlingen.

Want de tafels leren blijft voor veel kinderen lastig. Ze kunnen de sommen vaak wel uitrekenen, maar de tafels zijn niet geautomatiseerd en gememoriseerd.

De tafels goed uit je hoofd kennen is heel belangrijk. Vrijwel alle nieuwe rekenkundige problemen die aangeleerd worden in de midden-en bovenbouw, hebben de tafelsommen als basis. Hierbij valt te denken aan het uitrekenen van inhouden en oppervlakten, gelijknamig maken van breuken en het maken van verhoudingstabellen.

Wanneer kinderen bij mij komen met moeilijkheden van de tafelsommen, maak ik gebruik van de “Tafel Stoplichtmethode”.

Aan de hand van de groene, oranje en rode kaartjes leren de kinderen de tafels aan. In het begin ligt dit tempo nog niet heel hoog, maar naarmate de kinderen vaker geoefend hebben, kunnen ze de antwoorden steeds sneller geven. De kaartjes gaan ook mee naar huis om daar verder te oefenen.

De lessen worden afgewisseld met heel veel spelletjes en beweging.

Praktisch: De training (vanaf groep 4) bestaat uit 10 lessen van 1 uur en wordt individueel gevolgd.