Kracht in Balans is een praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching. Coaching is een positieve, laagdrempelige en oplossingsgerichte vorm van begeleiding. Bij de kortdurende ondersteuning ligt de focus op wat je kind al wel kan in plaats van zijn/haar beperkingen.

Welke vaardigheden heb jij of heeft je kind al in huis om het probleem op te lossen?

De kinder- en opvoedcoach is er voor kinderen, jongeren en hun ouders, die graag ondersteuning willen hebben bij:

 • Zelfbeeldproblemen
 • Gedragsproblemen zoals boosheid/ driftig zijn
 • Pesten (gepest worden / pester zijn)
 • Faalangst, onzekerheid en het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Verwerken van emotionele gebeurtenissen zoals scheiding, verhuizing, overlijden
 • Hoogbegaafdheid
 • Onderpresteren
 • Leren leren
 • Huiswerkplanning en uitvoering
 • Motivatie problemen
 • Verbeteren van de communicatie- en sociale vaardigheden

Als ouder wil je graag dat je kind onbezorgd, vrolijk en gelukkig door het leven gaat. Het is lastig om te zien dat je kind worstelt.            Als kindercoach werk ik oplossingsgericht en kan ik je kind helpen bij het bedenken en oefenen van oplossingen voor nu en in de toekomst.

Wat bereikt je kind met kindercoaching?

Tijdens het coachingstraject wordt je kind zich bewust van eigen kwaliteiten, valkuilen, mogelijkheden, talenten, gevoelens en gedachten. Ook gaan we aan de slag met nieuwe vaardigheden en inzichten. Denk daarbij aan: zelfvertrouwen, communicatie, ontspanning, sociale vaardigheden, weerbaarheid, eigen keuzes maken en omgaan met nieuwe situaties (bijvoorbeeld na scheiding), angsten, boosheid en andere emoties.

Je kind heeft na het traject meer zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld en is meer in evenwicht.

Kinderen leren door te ervaren

Kinderen leren het meest door zelf te ervaren. Als kindercoach sluit ik aan bij je kind en maak daarbij gebruik van diverse coachingstechnieken (ontspanningsoefeningen, visualisaties, (creatieve) spelvormen) en coachingsmaterialen (Schatgravers, Coachee, coachingskaarten). Door kinderen inzicht te geven in hun manier van denken, voelen en doen, groeit het zelfbewustzijn en zelfinzicht en staat hij/zij al meteen een stuk steviger op de wereld.

Ik werk met kinderen vanaf 7 jaar omdat kinderen vanaf deze leeftijd over het algemeen zelf kunnen aangeven waar ze problemen ondervinden of waar ze hulp bij nodig hebben. Mocht je kind jonger zijn, dan praat ik graag met jou/jullie.

Ik zal sessies hebben waar ik alleen met het kind praat, maar ook met jullie samen. Of jullie mogen er aan het eind even bij zijn zodat het kind kan vertellen wat wij gedaan hebben en hij/zij geleerd heeft.

Ik zorg er ook voor dat jij als ouder je kind beter begrijpt en dat je weet hoe je het beste kan samenwerken met je kind. De sfeer in huis zal verbeteren en er is meer ontspanning voor iedereen in het gezin. Als blijkt dat een kortdurend traject niet voldoende hulp biedt bij de hulpvraag die er ligt verwijs ik je/jullie door. Het streven is om maximaal 5 sessies te werken aan een hulpvraag.

Het kan zijn dat tijdens het werken aan de hulpvraag een nieuwe hulpvraag naar voren komt, samen kijken we dan naar wat nodig is om dit aan te pakken.

Opvoedcoaching

Doe je ontzettend je best en heb je tegelijkertijd het gevoel dat het anders kan of moet? Als je kinderen krijgt, zit daar geen gebruiksaanwijzing bij. Je krijgt te maken met het gedrag en de gevoelens van je kind en je wordt geconfronteerd met wat dat bij jou oproept. Kinderen spiegelen in hun gedrag wat er in hun ouders leeft. Daarmee zijn kinderen de meest doeltreffende spiegel die je maar voorgehouden kunt krijgen.

Onderliggende gevoelens

Het gedrag van kinderen is altijd een uiting van onderliggende gevoelens. Ik ontdek samen met jou wat het gedrag van je kind jou vertelt. Doordat je inzicht krijgt in wat je kind bedoelt te zeggen met zijn gedrag, kan je er anders mee leren omgaan.

Ik help je om van een afstand te kijken naar de situatie. Door middel van gesprekken ontdekken we nieuwe mogelijkheden en gaan er op een praktische manier mee aan de slag. Vaak is het zo dat als jij als ouder wat verandert in jezelf, je kind vanzelf positief meebeweegt. Kindercoaching voor je kind is dan niet altijd meer nodig. 

Wat levert een coachingstraject jou als ouder op?

 • inzicht in de onderliggende gevoelens van je kind
 • inzicht in je eigen onderliggende gevoelens
 • je kunt regelmaat en structuur in je gezin aanbrengen
 • praktische tips in de opvoeding
 • effectief leren communiceren met je kind
 • het verminderen van strijd en conflicten
 • je kunt de leiding nemen in de opvoeding
 • meer ontspanning en gezelligheid in huis

Op zoek naar oplossingen

Vaak zijn 1 of 2 sessies genoeg om weer met nieuwe inzichten verder te kunnen. Ook binnen de opvoedcoaching werk ik oplossingsgericht waarbij we kijken naar succeservaringen. Wanneer ging het wel goed? Hoe kunnen we dat vertalen naar de hulpvraag in het hier en nu? Opvoedcoaching kan ook ingezet worden wanneer het kind te jong is om zelf gecoacht te worden.

Kindercoaching en opvoedcoaching is iets anders dan therapie. Bij coaching kijken we naar wat er nu is en hoe je dat graag zou willen hebben. De aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend.

Er worden geen etiketten of labels gegeven, het is niet medisch en ik maak geen dossier aan.

Heb je behoefte aan ondersteuning in de opvoeding of wil je ondersteuning voor je kind, neem dan, vrijblijvend contact op.

Contactformulier